Povinná osoba:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dlhý rad 17
085 71 Bardejov
IČO: 307 945 36
Zverejnené faktúry:
Počet všetkých zverejnených faktúr: 3911. Strana: 1 z 392
Dátum zverejnenia:Číslo faktúry:Popis fakt. plnenia:Suma:Identifikácia zmluvy:Identifikácia objednávky:Dátum doruč. fakt.:Obchodné meno:Adresa-Sídlo:IČO:Súbor:
2019-09-172019094teplo 9/2019762,00 eurzmluva 10/200917.09.2019Giratherm, s.r.o.Dukelská 75 087 01 Giraltovce44742231
2019-09-172290182240-17092019el.energia194,24 eurzml.5100623604C17.09.2019Vých.energetika, a.s.Mlynská 31 042 91 Košice44483767
2019-09-172290091433-17092019el.energia1 313,59 eurzml.5100623604C17.09.2019Vých.energetika, a.s.Mlynská 31 042 91 Košice44483767
2019-09-172290025425-17092019el.energia1 596,54 eurzml.5100623604C17.09.2019Vých.energetika, a.s.Mlynská 31 042 91 Košice44483767
2019-09-1720190541služby Bardterm1 722,97 eurzmluva 10/2006 z 22.12.200517.09.2019Bardterm, s.r.o.Moyzesova 7 085 01 Bardejov36476277
2019-09-1131620199160poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencii od 01.05.2019-31.05.20193 973,20 eur316/OAOTP/201719/34/54O/30810.06.2019ERVES, n.o.Sládkovičová 533/20 018 41 Dubnica nad Váhom36119661
2019-09-113162019162poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencii od 01.05.2019-31.05.20191 848,00 eur316/OAOTP/201719/34/54O/21310.06.2019ERVES, n.o.Sládkovičová 533/20 018 41 Dubnica nad Váhom36119661
2019-09-11316209194poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencii od 01.06.2019-07.06.2019554,40 eur316/OAOTP/201719/34/54O/21318.06.2019ERVES, n.o.Sládkovičová 533/20 018 41 Dubnica nad Váhom36119661
2019-09-113162019152poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencii od 01.05.2019-20.05.2019554,40 eur316/OAOTP/201719/34/54O/19630.05.2019ERVES, n.o.Sládkovičová 533/20 018 41 Dubnica nad Váhom 36119661
2019-09-113162019161poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencii od 01.05.2019-31.05.20193 326,40 eur316/OAOTP/201719/34/54O/27810.06.2019ERVES, n.o.Sladkovičován 533/20 018 41 Dubnica nad Váhom36119661