Povinná osoba:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dlhý rad 17
085 71 Bardejov
IČO: 307 945 36
Zverejnené faktúry:
Počet všetkých zverejnených faktúr: 4002. Strana: 1 z 401
Dátum zverejnenia:Číslo faktúry:Popis fakt. plnenia:Suma:Identifikácia zmluvy:Identifikácia objednávky:Dátum doruč. fakt.:Obchodné meno:Adresa-Sídlo:IČO:Súbor:
2019-11-1220190658monitor EZS51,78 eurzmluva č.45/201011.11.2019FILIP Security SK, s.r.o.Garbiarská 5 040 01 Košice46885692
2019-11-122019116Giratherm, s.r.o.762,00 eurzmluva 10/200911.11.2019Giratherm, s.r.o.Dukelská 75 087 01 Giraltovce44742231
2019-11-1261951657prezutie pneumatík21,60 eurzmluva č. 216/OVS/201611.11.2019FINAL CD Bratislava, s.r.o.Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske45960470
2019-11-1261951659prezutie pneumatík21,60 eurzml.216/OVS/201611.11.2019FINAL CD Bratislava, s.r.o.Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske45960470
2019-11-1261951660prezutie pneumatík21,60 eurzmluva č. 216/OVS/201611.11.2019FINAL CD Bratislava, s.r.o.Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske45960470
2019-11-1261951658prezutie pneumatík21,60 eurzmluva č. 216/OVS/201611.11.2019FINAL CD Bratislava, s.r.o.Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske45960470
2019-11-1261951665údržba mot.vozidla330,26 eurzmluva č. 216/OVS/201611.11.2019FINAL CD Bratislava, s.r.o.Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske45960470
2019-11-1261951661prezutie pneumatík21,60 eurzml.216/OVS/201611.11.2019FINAL CD Bratislava, s.r.o.Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske45960470
2019-11-122250070568-11112019el.energia161,00 eurzml.5100623604C11.11.2019Vých.energetika, a.s.Mlynská 31 042 91 Košice44483767
2019-11-121207216918-11112019komun.infraštruktúra174,00 eurzmluva č.990017390711.11.2019Slovak Telokom, a.s.Bajkalská 28 817 62 Bratislava35763469