Povinná osoba:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dlhý rad 17
085 71 Bardejov
IČO: 307 945 36
Zverejnené objednávky:
Počet všetkých zverejnených objednávok: 543. Strana: 1 z 55
Dátum zverejnenia:Číslo objednávky:Popis objed. plnenia:Suma:Identifikácia zmluvy:Dátum vyhot. obj.:Obchodné meno:Adresa-Sídlo:IČO:Súbor:
2019-11-1119/34/54O/840Inkluzívne vzdelávanie - počet účastníkov 20; Miesto realizácie vzdelávacieho programu: Ťačevská 43, 08501 Bardejov22890,-€ bez DPHRámcová dohoda č. 247/OAOTP/20172019-11-11Newport Group, a.s.Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava46279610
2019-11-0619/34/54O/823Inkluzívne vzdelávanie - počet účastníkov 20; Miesto realizácie vzdelávacieho programu: Generála Svobodu 790/35, 08901 Svidník22890,-€ bez DPHRámcová dohoda č. 247/OAOTP/20172019-11-06Newport Group, a.s.Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava46279610
2019-11-05OV-190064Servis podla servisného prípadu UPS7211 - výkon TK/EK, ŠPZ: BL293KU90,-€ s DPHRámcová dohoda č. 215/OVS/20162019-11-04FINAL CD Bratislava, spol. s r.o.Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske45960470
2019-11-05OV-190065Servis podla servisného prípadu UPS7212 - výkon TK/EK, ŠPZ: BL064KU90,-€ s DPHRámcová dohoda č. 215/OVS/20162019-11-04FINAL CD Bratislava, spol. s r.o.Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske45960470
2019-11-05OV-190066Servis podla servisného prípadu UPS7213 - výkon TK/EK, ŠPZ: BL856KT90,-€ s DPHRámcová dohoda č. 215/OVS/20162019-11-04FINAL CD Bratislava, spol. s r.o.Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske45960470
2019-11-05OV-190067Servis podla servisného prípadu UPS7326 - výkon TK/EK, ŠPZ: BL045KV90,-€ s DPHRámcová dohoda č. 215/OVS/20162019-11-04FINAL CD Bratislava, spol. s r.o.Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske45960470
2019-11-05OV-190062Servis podla servisného prípadu UPS7210 - systematické práce údržby, ŠPZ: BL856KT320,-€ s DPHRámcová dohoda č. 215/OVS/20162019-11-04FINAL CD Bratislava, spol. s r.o.Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske45960470
2019-11-05OV-190063Oprava omietok a maľovanie vnútorných priestorov ÚPSVR Bardejov, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník4989,94€ s DPH2019-11-04D stav, s.r.o.Duklianska 644/15 089 01 Svidník44274505
2019-11-05OV-190061Prenájom priestorov veľkej zasadačky OÚ Svidník26,-€ s DPH2019-10-30Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; Centrum podporyŠtúrova 7 080 01 Prešov00151866
2019-10-3119/34/54O/822Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií - počet účastníkov 15; Miesto realizácie vzdelávacieho programu: Polyfunkčný objekt, Slovenská 1, 08501 Bardejov8685,60€ s DPHRámcová dohoda č. 316/OAOTP/20172019-10-31Erves n.o.Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom36119661