Povinná osoba:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dlhý rad 17
085 71 Bardejov
IČO: 307 945 36
Zverejnené objednávky:
Počet všetkých zverejnených objednávok: 511. Strana: 1 z 52
Dátum zverejnenia:Číslo objednávky:Popis objed. plnenia:Suma:Identifikácia zmluvy:Dátum vyhot. obj.:Obchodné meno:Adresa-Sídlo:IČO:Súbor:
2019-09-17OV-190047Servis podla servisného prípadu UPS6650, OMV: BJ793AS175,00€ s DPHRámcová dohoda č. 215/OVS/20162019-09-13FINAL CD Bratislava, spol. s r.o.Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske45960470
2019-09-17OV-190048Oprava omietok a maľovanie vnútorných priestorov ÚPSVR Bardejov, Hviezdoslavova 3, 087 01 Giraltovce1990,40€ s DPH2019-09-16D stav, s.r.o.Duklianska 644/15 089 01 Svidník44274505
2019-09-0919/34/54O/676Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe - počet účastníkov 10; Miesto realizácie vzdelávacieho programu: Mukačevská 1, 080 01 Prešov8 400,00€ bez DPHRámcová dohoda č. 247/OAOTP/20172019-09-09Newport Group, a.s.Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava46279610
2019-09-0919/34/54O/677Inkluzívne vzdelávanie - počet účastníkov 20; Miesto realizácie vzdelávacieho programu: Ťačevská 43, 08501 Bardejov22890,-€ bez DPHRámcová dohoda č. 247/OAOTP/20172019-09-09Newport Group, a.s.Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava46279610
2019-09-0619/34/54O/675Inkluzívne vzdelávanie - počet účastníkov 20; Miesto realizácie vzdelávacieho programu: Generála Svobodu 790/35,089 01 Svidník22890,-€ bez DPHRámcová dohoda č. 247/OAOTP/20172019-09-06Newport Group, a.s.Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava46279610
2019-09-03OV-190040Foto-portrét prezidentky Zuzany Čaputovej.42,00€ s DPH2019-08-13H&H SLOVAKIA, s.r.o.Priemyselná 3748 085 01 Bardejov36492647
2019-09-03OV-190043Výmena filtrov vo vzduchotechnike JUWENT v objekte ÚPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, Bardejov 499,20€ s DPH2019-08-22STRABAG Property and Facility Services, s.r.oDunajská 32 817 85 Bratislava36361127
2019-09-03OV-190041Oprava Xeror 3250 (Ticket# 1920308)66,00€ s DPH368/OI/20162019-08-21Datalan, a.s.Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava35810734
2019-09-03OV-190042Oprava Canon ir2016(Ticket# 1920312)266,21€ s DPH368/OI/20162019-08-21Datalan, a.s.Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava35810734
2019-08-2619/34/54O/652Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií - počet účastníkov 15; Miesto realizácie vzdelávacieho programu: Hotel Rubín - Svidník8685,60€ s DPHRámcová dohoda č. 316/OAOTP/20172019-08-26Erves n.o.Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom36119661