Povinná osoba:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dlhý rad 17
085 71 Bardejov
IČO: 37 937 774
Dátum zverejnenia:Číslo zmluvy:Paragraf:Partner:IČO partnera:Zobraziť všetky zmluvy
Posledné zverejnené zmluvy:
Dátum zverejnenia:Dátum účinnosti:Dátum platnosti do:Číslo zmluvy:ParagrafPartner:IČO partnera:Názov zmluvy:Suma v zmluve:Poznámka:
20.08.202621.08.202620.08.2026D1_37/§56/2011§56ADEJALDA, s.r.o.43888313Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa §56 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva ustanovenie § 69 ods. 2 uvedeného zákona v znení neskorších predpisovD1_37_56_2011.pdf